Tankar om marknadsteorin

De Nyaste Sms lånen

Nya smslån dyker hela tiden upp den svenska marknaden och visar på att det fortfarande finns stor potential för att öka marknaden när det gäller de nya smslån som kommer. Att inte se fördelarna med nya smslån är att inte förstå marknadsteorierna och på det sättet så förlorar man hela poängen med att olika företag konkurrerar om kunderna med hjälp av bättre villkor och bättre priser och på det sättet göra det mer fördelaktigt för kunderna som på det sättet kan få bättre lån och krediter till en lägre kostnad och till bättre villkor än vad som redan finns på marknaden. Att erbjuda kunderna ett bättre lån genom att det kommer nya smslån är vad hela marknadsteorin går ut på och på det här sättet så visar vi världen att det är marknaden som måste bestämma över priser och villkor. En vara är aldrig mer värd än vad någon är villig att betala för den och på det sättet så skapas det bättre förutsättningar än om vi skulle använda oss av en planekonomi där allt bestäms efter ett behov som aldrig går att mäta då vems behov som är viktigast aldrig går att svara på och därför så faller hela den teorin